Esteetön vieraanvaraisuus

Matkailussa vieraanvaraisuuden tulisi toteutua matkailijan taustasta tai henkilökohtaisesta rajoitteesta, kulttuurista, sosiaalisesta vähemmistöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai fyysisestä tai henkisestä erityistarpeesta riippumatta.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) toteuttama Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen (ESVI) -hanke lisää lappilaisten matkailuyritysten osaamista uusien asiakasryhmien tunnistamisessa, tavoittamisessa ja kohtaamisessa. Toimintamallina esteetön vieraanvaraisuus edistää matkailualan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana toimintamallia pilotoidaan Sallassa ja Meri-Lapissa.

ESVI-hankkeen toteutusaika on 2016-2017 ja hanketta rahoittaa Lapin liitto EAKR. Hankkeen päätoteuttajana on Lapin yliopisto, osatoteuttajana Lapin ammattikorkeakoulu.

logorimpsu

Mainokset